|

home sitemap партнеры e-mail

Как нас найти?

 

Общество с огрниченной ответственностью CBF Ļ-KO

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003196584
Austuves ielā 27, Rīgā, LV-1063
Tālrunis/fakss: 67131912
E-pasts:l-ko@balticom.lv

Банковские реквизиты:

A/S „SWEDBANK”
Konta Nr.LV58HABA0551002250925
Kods HABALV22

Luminor Bank AS
Konta Nr.LV68RIKO0000080569215
Kods NDEALV2X

Члены правления: Константин Лебедев, Сергей Блинов