|

home sitemap partneri e-mail

Viens no SIA CBF Ļ-KO  pamatveidiem ceļu satiksmes organizācijas sferā ir projektu dokumentācijas izstrādāšana. Firmas tehniskā nodaļa projektē un modernizē shēmas un plānus tehnisko līdzekļu izvietošanas un regulēšanai komunikāciju ielikšanas projektos un pasūtītāju ceļu darbu veikšanu plānos. Dokumentācija tiek izstrādāta programmā AUTOCAD. Gatavie projekti tiek saskaņoti “Latvijas Valsts Ceļi”,  Rīgas domes satiksmes departaments, Rīgas satīksme.

SIA CBF Ļ-KO vairāk nekā desmit gadus nodarbojas ar ceļa zīmju, luksoforu, rādītāju un informāciju vairogu, ka arī citu ceļu kustību regulēšanas tehnisko līdzekļu ražošanu un uzstrādīšanu. SIA CBF Ļ-KO pirmā Latvijā sāka izgatavot plastika ceļa zīmes. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, izmantojot augstās kvalitātes materiālus un moderno zīdgrafisko iekārtu, kas tiek lietots ar firmas „3M” gaismas atstārojošo plēvi (inženieru, komerciālo, aukstiintensīvo, dimanta) tika panākta izlaistās produkcijas augsta kvalitāte. Ceļu zīmju ražošana un uzstādīšana tiek veikta atbilstoši visiem ES un LR standartiem un noteikumiem. Augstās kvalitātes materiālu izmantošana ļauj celt ceļu kustību organizācijas efektivitāti un paaugstināt drošību uz ceļiem, ka arī pagarināt izstrādājumu izmantošanas laiku un samazināt izdevumus to apkalpošanai.

Dotajā laikā tiek izgatavotas visu veidu un tipu ceļa zīmes, ka arī individuālas projektēšanas zīmes. Zīmju galvenai uzdevums ir dot redzamu (saprotamu) informāciju uz ceļa. Tiem jābūt labi redzamiem, bet nav jānovērš autovadītāja uzmanība. Ceļu zīmju izgatavošanas materiāliem jāatbilst drošības noteikumiem un jābūt iztūrīgiem pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Ceļa zīmju uzstādīšanas veidi:

Ceļa darbu veikšanas vietu nožogošanas veidi:

Pats svarīgākais ceļu kustību organizēšanas elements ir luksoforu uzstādīšana. SIA  «Ļ-KO» nodarbojas ar pagaidu un stacionāro luksoforu uzstādīšanu. Pagaidu uzstādīšanā ietilpst luksofora darba režīma projektēšana, uzstādīšanas, vietas un darbības laika saskaņošana un turpmāka demontāža. Stacionāra luksofora celtniecībā ietilpst tehniskā projekta izstrādāšana un saskaņošana ar visām instancēm, komunikāciju ierīkošana, nesošo konstrukciju uzstādīšana, montāža un nodošana ekspluatācijā.

Veicot ceļu zīmju un luksoforu uzstādīšanu tiek izmantots specializētais transports.