ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU DARBI

Ūdensvadu izbūve “Januki” Deiliņos, Stopiņu novadā

Objekts: Ārējā kvartālā sacilpoto ūdensvadu izbūve “Januki” Deiliņos, Stopiņu novadā
Pasūtītājs: SIA “NORMA-S”
Gads: 2019

Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana Rūpniecības ielu 25 - 27, Rīgā

Objekts: Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana un jauna ielas posma izbūve Rīgā, teritorijā starp Rūpniecības ielu 25 un Rūpniecības ielu 27
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”
Gads: 2019

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā

Objekts: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (“Ūdensapgāde un kanalizācija Kalnciema ceļā, Garozas un Rīgas ielās”, 21. posms)
Pasūtītājs: SIA “NORMA-S”
Gads: 2020

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jūrmalā

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bulduros, Lielupē, Stirnuragā un Buļļuciemā, Jūrmalā
Pasūtītājs: SIA “RERE VIDE”
Gads: 2020-2021

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgā

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pasūtītājs: SIA CBF “Binders”
Gads: 2021-2022

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avārijas darbi Rīgas pilsētā

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avārijas darbi Rīgas pilsētā
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”
Gads: 2018-2022